Season One Solo Battles

Last Updated: 21 December 2022

Leaderboard

StandingAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836405958Rick1329
2ndzsn2s.c.wam1099837882899Rick2428
3rdee1qm.wam1099834687180Cubert2026
 pqsr4.wam1099836395528Rick821
 mnxre.wam1099837427792Rocky1621
 3qwb4.wam1099834737389Josh1015
 bzkao.wam1099834668329Cubert815
 3qwb4.wam1099834736560Kiehan314
 qmn2k.c.wam1099834736944Kiehan19
 tqzke.c.wam1099839463285Josh28
 qmn2k.c.wam1099834739495Josh27
 mnxre.wam1099834681564Josh27
 qmn2k.c.wam1099834673334Josh26
 mnxre.wam1099834681531Josh26
 tqzke.c.wam1099836852384Cubert86
 mnxre.wam1099834686193Kiehan15
 tqzke.c.wam1099836852383Cubert85
 bg5t.wam1099834666398Josh24
 fgzk4.c.wam1099834665618Kiehan14
 fgzk4.c.wam1099834665476Kiehan14
 mnxre.wam1099834685904Josh24
 mnxre.wam1099834686006Rick44
 mnxre.wam1099834673312Rick44
 ee1qm.wam1099834665288Kiehan14
 mnxre.wam1099834681133Rick44
 mnxre.wam1099834681565Kiehan13
 mnxre.wam1099834673577Kiehan13
 qmn2k.c.wam1099834835383Josh23
 mnxre.wam1099834686007Rick43
 mnxre.wam1099834681341Kiehan13
 tqzke.c.wam1099838544880Rick43
 3qwb4.wam1099834737256Josh63
 qmn2k.c.wam1099836568206Josh22
 tqzke.c.wam1099837208888Rick42
 ee1qm.wam1099835983645Josh22
 fgzk4.c.wam1099834665477Josh22
 mnxre.wam1099834673498Kiehan12
 bzkao.wam1099834668524Kiehan12
 fgzk4.c.wam1099834665509Kiehan12
 qmn2k.c.wam1099834835382Josh21
 mnxre.wam1099834673499Josh21
 ee1qm.wam1099834665289Josh21

Results

Round One
     
Battle One Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1sttqzke.c.wam1099836852383Cubert85
2ndqmn2k.c.wam1099834673334Josh24
3rd3qwb4.wam1099834737256Josh63
4thpqsr4.wam1099836405958Rick132
5th3qwb4.wam1099834737389Josh101
Randomized using random.org with block id 0d0f26f5e0d763eb9bed408bf95249ad6fd9f8dbb35c8f3acfbc9c42dde93f74
     
      
Battle Two Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stzsn2s.c.wam1099837882899Rick245
2ndmnxre.wam1099834686006Rick44
3rdfgzk4.c.wam1099834665476Kiehan13
4thtqzke.c.wam1099837208888Rick42
5th3qwb4.wam1099834737389Josh101
Randomized using random.org with block id 0d0f2d84915483eacb2c5f6953918e434b5119c6af46b5b177573eddf52a68d1
     
      
Battle Three Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stzsn2s.c.wam1099837882899Rick245
2ndpqsr4.wam1099836405958Rick134
3rd3qwb4.wam1099834736560Kiehan33
4thtqzke.c.wam1099839463285Josh22
5thqmn2k.c.wam1099834736944Kiehan11
Randomized using random.org with block id 0d0f2fc06d7b6b9924ce575a2533dfe5a9fb934293b06a14e69a999d63e8a268
     
      
Battle Four Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stbzkao.wam1099834668329Cubert85
2ndpqsr4.wam1099836395528Rick84
3rdbg5t.wam1099834666398Josh23
4thqmn2k.c.wam1099836568206Josh22
5thmnxre.wam1099834673499Josh21
Randomized using random.org with block id 0d0f32474da7adc4427a70c9dd1dacb7ff44c239fff3a1b13c9698d1b102d2d5
     
      
Battle Five Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stee1qm.wam1099834687180Cubert205
2ndzsn2s.c.wam1099837882899Rick244
3rdtqzke.c.wam1099839463285Josh23
4thmnxre.wam1099834681531Josh22
5th3qwb4.wam1099834737389Josh101
Randomized using random.org with block id 0d0f3438bed1280cb5c2dd88e076eac55a0f2804e30f6304f2c45e6d535b6ec7
     
      
Round Two
     
Battle One Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836395528Rick85
2ndee1qm.wam1099834687180Cubert204
3rdtqzke.c.wam1099839463285Josh23
4thee1qm.wam1099835983645Josh22
5thmnxre.wam1099837427792Rocky161
Randomized using random.org with block id 0d11a362d55a106db00e4615dafe6f2a0cb22041d881542ba92d152a4ecaf994
     
      
Battle Two Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836405958Rick135
2ndmnxre.wam1099837427792Rocky164
3rdmnxre.wam1099834673577Kiehan13
4thtqzke.c.wam1099836852384Cubert82
5th3qwb4.wam1099834737389Josh101
Randomized using random.org with block id 0d11b0f37f68df365d97a1339b3c35d1f53506049332637798fd104e690f01ae
     
      
Battle Three Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stqmn2k.c.wam1099834736944Kiehan15
2ndfgzk4.c.wam1099834665618Kiehan14
3rdee1qm.wam1099834687180Cubert203
4thmnxre.wam1099834673498Kiehan12
5thmnxre.wam1099834686007Rick41
Randomized using random.org with block id 0d11b2c63602279868743675abd7f5f235a979e99f79f68163a06ffbc4db5b85
     
      
Battle Four Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stbzkao.wam1099834668329Cubert85
2ndmnxre.wam1099834685904Josh24
3rdzsn2s.c.wam1099837882899Rick243
4thtqzke.c.wam1099836852384Cubert82
5thpqsr4.wam1099836405958Rick131
Randomized using random.org with block id 0d11b4ca153060fc5b995f3c2fc2d11b56b5110e8db3584ce73f6fe9d05dfbf7
     
      
Battle Five Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stmnxre.wam1099837427792Rocky165
2ndzsn2s.c.wam1099837882899Rick244
3rdqmn2k.c.wam1099834835383Josh23
4thbzkao.wam1099834668329Cubert82
5thee1qm.wam1099834665289Josh21
Randomized using random.org with block id 0d11b53c865b0a2d8f73c949a0d9475fe77cd8e703d80ba7beac74dab1ee2014
     
      
Round Three
     
Battle One Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1st3qwb4.wam1099834736560Kiehan35
2ndmnxre.wam1099837427792Rocky164
3rdzsn2s.c.wam1099837882899Rick243
4thbzkao.wam1099834668524Kiehan12
5thfgzk4.c.wam1099834665476Kiehan11
Randomized using random.org with block id 0d21b2a89d5561b78b51e6306c411c08512ecfdcb313f82a5a5b7d6d2da172f8
     
      
Battle Two Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stee1qm.wam1099834687180Cubert205
2ndzsn2s.c.wam1099837882899Rick244
3rdmnxre.wam1099834681341Kiehan13
4thmnxre.wam1099834686007Rick42
5thbg5t.wam1099834666398Josh21
Randomized using random.org with block id 0d21b446ab283e2bb46ad8076dbba07a9fe120ced5e4bd475b1cd16fbbb55935
     
      
Battle Three Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836395528Rick85
2nd3qwb4.wam1099834737389Josh104
3rdmnxre.wam1099837427792Rocky163
4thfgzk4.c.wam1099834665509Kiehan12
5thqmn2k.c.wam1099834835382Josh21
Randomized using random.org with block id 0d21b5ed004f934a03ae01017666acd28e9126bb98c78c244c0bb1bbb4cadc2e
     
      
Battle Four Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1st3qwb4.wam1099834736560Kiehan35
2ndpqsr4.wam1099836405958Rick134
3rdmnxre.wam1099834673312Rick43
4thmnxre.wam1099834681564Josh22
5thee1qm.wam1099834687180Cubert201
Randomized using random.org with block id 0d21b752305f379d11ea484d44bddd234249b9bd04f2b86ffcf32b1eb12fd211
     
      
Battle Five Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836395528Rick85
2ndpqsr4.wam1099836405958Rick134
3rdtqzke.c.wam1099838544880Rick43
4thqmn2k.c.wam1099834739495Josh22
5thmnxre.wam1099837427792Rocky161
Randomized using random.org with block id 0d21b88f463be49c73d2a77cf9ecd7106ac920686da33faffa8832e9e6f815f1
     
      
Round Four
     
Battle One Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stmnxre.wam1099834681564Josh25
2ndee1qm.wam1099834665288Kiehan14
3rd3qwb4.wam1099834737389Josh103
4thpqsr4.wam1099836405958Rick132
5thmnxre.wam1099834673312Rick41
Randomized using random.org with block id 0d21d7663fb516830441668e28e8be80d2910219ca1600b2699e24003545511e
     
      
Battle Two Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stpqsr4.wam1099836405958Rick135
2ndmnxre.wam1099834681133Rick44
3rdmnxre.wam1099834681565Kiehan13
4thqmn2k.c.wam1099834673334Josh22
5th3qwb4.wam1099834736560Kiehan31
Randomized using random.org with block id 0d21d7d9adc935aa04c485ec7b7c314f33410f0486c7e726e48224274279c22a
     
      
Battle Three Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stqmn2k.c.wam1099834739495Josh25
2ndmnxre.wam1099834681531Josh24
3rdbzkao.wam1099834668329Cubert83
4thee1qm.wam1099834687180Cubert202
5thpqsr4.wam1099836405958Rick131
Randomized using random.org with block id 0d21d84e785a84dc0e7e3bc68af0215518cc9856167968ee199c89e6ac7e8243
     
      
Battle Four Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stee1qm.wam1099834687180Cubert205
2nd3qwb4.wam1099834737389Josh104
3rdqmn2k.c.wam1099834736944Kiehan13
4thpqsr4.wam1099836395528Rick82
5thpqsr4.wam1099836405958Rick131
Randomized using random.org with block id 0d21da30eab5171e476f9f77cee66516c89bfaf00214a43a016d9942b2a54d5c
     
      
Battle Five Results
     
PlacementAccountAsset IDChampChamp SPPoints
1stmnxre.wam1099834686193Kiehan15
2ndtqzke.c.wam1099836852384Cubert84
3rdmnxre.wam1099837427792Rocky163
4thfgzk4.c.wam1099834665477Josh22
5thee1qm.wam1099834687180Cubert201
Randomized using random.org with block id 0d21db68e668e777a9875adabbd9063120d622a8be893174aa865761fc7fa076